Zákon o léčivech

Podle § 37 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb. mají držitelé rozhodnutí o registraci humánních léčivých přípravků zajistit, aby byla příbalová informace takovéhoto přípravku přístupná pro nevidomé a slabozraké občany.

§ 37 odst. 3 praví:

Každý léčivý přípravek musí být vybaven příbalovou informací s výjimkou případů, kdy jsou veškeré údaje příbalové informace uvedeny přímo na obalu léčivého přípravku způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Držitel rozhodnutí o registraci humánního léčivého přípravku je povinen zajistit, aby údaje příbalové informace humánního léčivého přípravku byly na žádost nevidomých nebo slabozrakých nebo jejich organizace zpřístupněny ve formátu pro nevidomé a slabozraké.

Celé znění paragrafu 37

Celé znění zákona č. 378/2007 Sb.

MENU