Základní informace o portálu www.pribaloveinfo.cz

Obsah příbalových informačních letáků k léčivým produktům je z důvodu úspory místa vyveden ve velmi malém formátu, ať už co do velikosti textu či samotného papíru. I proto je špatně čitelný nejen pro těžce zrakově postižené občany. Pro tyto je však bez cizí pomoci prakticky nedostupný.

Informace obsažené na příbalových letácích jsou však velice důležité a je zapotřebí je číst. Jak se tedy dostat k informacím, které jsou sice důležité, ale prakticky "neviditelné"?

Díky zákonu č. 378/2007 Sb., o léčivech, se pro zrakově postižené blýská na lepší časy. Tato právní norma totiž ukládá držitelům rozhodnutí o registraci léčivých přípravků povinnost zpřístupnit informace na příbalových letácích zrakově postiženým.

Farmaceutické společnosti jsou zde však od toho, aby pro nás vyráběly nebo dovážely léky. O zpřístupňování informací pro zrakově postižené z přirozených důvodů zpravidla mnoho nevědí. Členové Eye-T.cz mají však s tímto mnohaleté zkušenosti i praxi, a tak jsme na základě dotazů několika farmaceutických společností připravili z vlastních zdrojů tento portál, na kterém budou ve spolupráci s těmito společnostmi jejich příbalové informační letáky zpřístupňovány.

Co si pod tím zpřístupňováním příbalových informací představit?

Jedná se o digitální dokument, který je speciálně upraven tak, aby jej mohly bezproblémově číst speciální softwary zrakově postižených. Tento dokument si lze po vyhledání v databázi zobrazit v několika velikostech písma s případnou inverzí. Vedle toho si může zrakově postižený pacient požádat o zaslání obsahu s příbalovými informacemi zdarma:

  • e-mailem v digitální podobě,
  • ve zvětšeném černotisku,
  • v audioformátu vypáleném na CD nebo nahraném na kazetě, což ocení zejména dříve narození.

Kromě toho je každý příbalový leták rovněž k dispozici ke stažení ve formátu prostého textu (.txt). I tento formát je speciálně upraven s ohledem na specifické požadavky pomůcek pro zrakově postižené. Nestačí jen uložit běžný dokument ve Wordu jako prostý text...

Do budoucna má Eye-T.cz v úmyslu rozšířit nabídku formátů o Braillovo písmo a bezplatnou telefonickou linku.

MENU